Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders
Advies, voorlichting en coaching voor ouders en jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies,Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd

Jeugd Thuis Coach ©

Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd

Werkwijze

Voor vragen en praktische tips kan een gesprek worden aangevraagd. Hierin kunnen de vragen of onduidelijkheden worden besproken. Vaak is een uitleg of praktische handvatten om mee te werken al genoeg om weer zelf zaken op de rit te krijgen. Mocht dit niet lukken kan er een coaching traject worden aangevraagd. Dit kan voor  de Jeugd of  voor ouder begeleiding via de gemeente.  U kunt ook zelf contact opnemen met de wijkteams van uw gemeente. Jeugd Thuis Coach kan u hierbij helpen.


Binnen 24 uur na het eerste bericht, wordt er contact opgenomen. Hierna volgt een intakegesprek, dat thuis of in een vertrouwde omgeving plaatsvindt.  Het eerste uur (voor particulier) van de intake is kosteloos. Tijdens deze kennismaking worden wederzijdse verwachtingen afgestemd, de manier van samenwerking besproken en wordt uw coachvraag geformuleerd. Ook worden heldere afspraken gemaakt over de duur, tijd, vertrouwelijkheid, vorm van terugkoppeling en kosten. Al deze zaken worden in een verslag vastgelegd. Na het intakegesprek besluiten we samen of we het traject starten. Dit kan ook in overleg met de gemeente gedaan worden.


Mochten er specifieke signalen  zijn  en als de situatie daar aanleiding voor geeft volgen wij de meldcode van de rijksoverheid. Dit laatste omdat wij van mening zijn dat een kind altijd recht heeft op een veilige thuisomgeving.

Ook in deze situaties blijven wij beschikbaar voor begeleiding.

  

meldcode

Advies en Coaching

Even voorstellen

Projecten

Coaching op school

Signaleren en Hulpvraag

JTC

Werkwijze

Voorlichting

Contact

Jeugd Thuis Coach ©