Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders
Advies, voorlichting en coaching voor ouders en jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd
Advies,Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd

Jeugd Thuis Coach ©

Advies, Voorlichting en Coaching voor Ouders en Jeugd

Ouders en  jeugdigen kunnen vragen/onduidelijkheden hebben omtrent opvoeding en de daarbij behorende problematiek. Maar waar is het antwoord te vinden? Hier kan Jeugd Thuis Coach veel in betekenen.  Jeugd Thuis Coach begeleidt, coacht en wijst de weg  zodat de vraag beantwoord wordt.


Vaak signaleert men in de omgeving dat het niet goed gaat met een kind. Jeugd Thuis Coach is zich ervan bewust dat dit zowel voor de omgeving als voor ouders en jeugdigen gevoelig kan liggen. Om voor het kind een verandering in deze situatie te realiseren kan Jeugd Thuis Coach worden ingeschakeld. 


Als de hulpvraag te gecompliceerd blijkt, kan Jeugd Thuis Coach een beroep doen op specifiek specialisme uit de eigen database van Jeugd Thuis Coach. Dit betreft professionals die kunnen meedenken en ingeschakeld kunnen worden in het traject en daar waar nodig advies kunnen uitbrengen richting Jeugd Thuis Coach, ouders en jeugd. Hierbij wordt gedacht aan huisarts, psycholoog enzovoorts. Ook bij deze extra hulpverlening worden de lijnen kort gehouden en gaat alles in overleg met de aanvrager.

Signaleren en Hulpvraag

Voorkom een onbeheersbaar probleem!!!

Advies en Coaching

Even voorstellen

Projecten

Coaching op school

Signaleren en Hulpvraag

JTC

Werkwijze

Voorlichting

Contact

Jeugd Thuis Coach ©