Jeugd Thuis Coach / Klachtenregeling

Klachtenprocedure


Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar uw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij bieden u daarom drie mogelijkheden om uw klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Jeugd Thuis Coach

Als u een klacht heeft kunt u dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de eigenaren van Jeugd Thuis Coach (Menno Scholten, via: menno@jeugdthuiscoach.nl of Arthur Zewald, via: arthur@jeugdthuiscoach.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. De eigenaren zullen met u in gesprek gaan over uw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris

Is uw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan zes weken, dan kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Jeugd Thuis Coach. De klachtenfunctionaris zal u van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om rechtstreeks uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.
U kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Jeugd Thuis Coach via Stichting Klachtenportaal Zorg (E: info@klachtenportaalzorg.nl of T: 0228-322205) of vul op www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen het klachtenformulier in.Copyright: Jeugd Thuis Coach 2020

website creation software
Gegevens

KVK: 59368071                   
AGB:98100490

Contacts

Email: info@jeugdthuiscoach.nl
Arthur: 0618490352
Menno: 0633163364